Kompetensutveckling

Riksantikvarieämbetet är en arbetsplats präglad av kunskap och lärande. Som medarbetare leder du din egen utveckling och vi hjälper till att ge dig de bästa förutsättningarna för detta.

Flexibel arbetstid

Du som arbetar heltid har en normalarbetstid på 40 timmar/vecka, men kan med hänsyn till arbetsuppgifterna själv bestämma arbetstidens förläggning. Du kan använda plustimmar från flextiden för att vara ledig del av dag eller hel dag.

Vissa arbetsdagar före helgdagar är arbetstidsförkortade och vi är lediga alla klämdagar.

Semester

Som statligt anställd får du olika många semesterdagar beroende på din ålder. Du får 28 semesterdagar till och med det år du fyller 29, därefter får du 31 semesterdagar och från och med året du fyller 40 så får du hela 35 semesterdagar. Du kan ta ut betald semester redan ditt första anställningsår.

Löneväxling

Det finns möjlighet att växla del av lön till max 5 extra semesterdagar eller extra avsättning till pensionen.

Distansarbete

Om det fungerar med dina arbetsuppgifter har du möjlighet att arbeta på distans i upp till 50 procent av en heltid.

Friskvård och hälsa

Som anställd får du två timmars friskvård per vecka på betald arbetstid samt ett friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr/år.

Ersättning för läkemedel och sjukvård

Hos oss kan du vara ledig utan löneavdrag för läkarbesök hos både företagshälsovården och öppenvården. Du får också ersättning för en viss del av kostnaden för läkarbesök, och hela kostnaden för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Om du blir sjuk kompletterar vi den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Det innebär att du får cirka 90 procent av din normala inkomst under dag 15-364 av sjukskrivningen.

För dig som förälder

Våra flexibla arbetstider gör det möjligt för dig att balansera jobb med familjeliv. När du är föräldraledig får du dessutom ett föräldrapenningtillägg så att du får närmare 90 procent av din lön under 360 föräldrapenningdagar. Du kan också välja att förkorta din arbetstid fram till och med att barnet fyllt tolv år.

Tjänstepension

Hos oss omfattas du av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande- och sjukpension. Mer information om det statliga pensionsavtalet hittar du på Statens pensionsverk (SPV).

Personalförening

Vi har en aktiv personalförening som ordnar olika aktiviteter för de som väljer att bli medlem. Vi har brädspelskvällar, plantbytardagar, workshops i olika hantverk, lunchyoga m.m. Vi har också en klassisk konstförening med en årlig utlottning av inköpt konst samt en bokklubb och en filmsektion.